Τότσικας, Αλέξης.

Ελληνική λαϊκή κληρονομιά / Αλέξης Τότσικας, Γ. Σωτηροπούλου, Χ. Μποζιονέλου. - Αθήνα : Αρμός, c2008. - 305 σ. : εικ. ; 29 εκ.

9789605274795


Folklore--Greece
Λαογραφία--Ελλάδα.
Material culture--Greece.
Υλικός πολιτισμός--Ελλάδα.

GR170 / .T68 2008
European Union Digital Greece ESPA Default