Σαββάλας, Άγγελος Κ.

Φυσική : Α' λυκείου / Άγγελος Κ. Σαββάλας, Σπύρος Κ. Σαββάλας. - Αθήνα : Σαββάλας, c2005. - 2 τ. : εικ. ; 24 εκ.

9604237470 (τ. 1) 9604237489 (τ. 2)


Physics
Φυσική.
Physics--Problems, exercises, etc.
Φυσική--Προβλήματα, ασκήσεις, κ.λπ.

QC21.3 / .S287 2005
European Union Digital Greece ESPA Default