Τριμικλινιώτης, Νίκος.

Η διαλεκτική του έθνους-κράτους και το καθεστώς εξαίρεσης : κοινωνιολογικές και συνταγματικές μελέτες για την ευρω-κυπριακή συγκυρία και το εθνικό ζήτημα / Νίκος Τριμικλινιώτης. - Αθήνα : Σαββάλας, c2010. - 534 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 487-520) και ευρετήριο.

9789604499076

2010494396


European Union--Cyprus
Ευρωπαϊκή Ένωση--Κύπρος.


Cyprus--Politics and government--2004-
Κύπρος--Πολιτικές συνθήκες--2004-
Cyprus--History--Cyprus Crisis, 1974-
Κύπρος--Ιστορία--Κυπριακό Πρόβλημα, 1974-

JQ1811.A58 / T75 2010
European Union Digital Greece ESPA Default