Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιό της : συλλογή εργασιών προς τιμήν του καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη / επιμελητές έκδοσης Μαρία Πλατσίδου & Βασίλειος Δαγδιλέλης. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2011. - xix, 254 σ. ; 24 εκ.

9789608396661


Education--Greece--21st century.
Εκπαίδευση--Ελλάδα--21ος αιώνας.

LA782 / .S963 2011
European Union Digital Greece ESPA Default