Νούτσος, Παναγιώτης, 1948-

Κόμβοι στη συζήτηση για το έθνος / Παναγιώτης Νούτσος. - Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2006. - 477 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 413-447) και ευρετήρια.


Κείμενο στα ελληνικά με περίληψη στα γαλλικά.

9604424882

2007479494


Nation-state
Έθνος-κράτος.
Nationalism
Εθνικισμός.

JC311 / .N67 2006
European Union Digital Greece ESPA Default