Παιδιά και νέοι με προβλήματα όρασης : η πρόσβαση στην εκπαίδευση / Heather Mason και Stephen McCall (επιμέλεια έκδοσης) ; μετάφραση Ακριβή Λαζαράτου ; επιστημονική επιμέλεια Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου. - Αθήνα : Πεδίο, 2011. - 693 σ. : εικ. ; 23 εκ. - Ειδική αγωγή .

Μετάφραση του: Visual impairment. c1997. Ανατύπωση της έκδ.: Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα, 2005.

9789609552707


Children with visual disabilities--Education.
Παιδιά με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση.
Children with visual disabilities--Education--Great Britain.
Παιδιά με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση--Μεγάλη Βρετανία.
People with visual disabilities--Education--Great Britain.
Άτομα με προβλήματα όρασης--Εκπαίδευση--Μεγάλη Βρετανία.

HV1626 / .V5716 2011
European Union Digital Greece ESPA Default