Κυρκιλής, Δημήτρης.

Άμεσες ξένες επενδύσεις / Δημήτρης Κυρκιλής. - Νέα Αναθ. έκδ. - Αθήνα : Κριτική, c2010. - 299 σ. εικ. ; 24 εκ. - Επιστημονική βιβλιοθήκη .

9789602187029


Investments, Foreign
Επενδύσεις, Ξένες.
Investments, Foreign--Greece.
Επενδύσεις, Ξένες--Ελλάδα.

HG4538 / .K97 2010
European Union Digital Greece ESPA Default