Σκιαδάς, Δημήτριος Β.

Θεωρία δημοσίων δαπανών : επιλογές και θεσμοί δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση / Δημήτριος Β. Σκιαδάς. - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011. - xiii, 200 σ. ; 24 εκ.

9789604456710


Expenditures, Public--Greece.
Δαπάνες, Δημόσιες--Ελλάδα.
Expenditures, Public--European Union countries.
Δαπάνες, Δημόσιες--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

HJ7806 / .S553 2011
European Union Digital Greece ESPA Default