Σιούσιουρας, Πέτρος Π.

Γεωπολιτική και ζωτικός χώρος : η μικρασιατική εκστρατεία και ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων / Πέτρος Σιούσιουρας ; πρόλογος Κ. Κουτσούκη. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2012. - 518 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.

9789600806199


Greco-Turkish War, 1921-1922--Diplomatic history.
Ελληνο-Τουρκικός πόλεμος, 1921-1922--Διπλωματική ιστορία.


Greece--Foreign relations--1917-1935
Ελλάδα--Εξωτερικές σχέσεις--1917-1935.

DF845.52 / .S568 2012
European Union Digital Greece ESPA Default