Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική : κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης / επιστημονική επιμέλεια Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, Ευδοξία Ντεροπούλου-Ντέρου, Αναστασία Βλάχου-Μπαλαφούτη. - Αθήνα : Πεδίο, 2012. - 293 σ. ; 23 εκ. - Σπουδές στην αναπηρία .

9789605461003


Children with disabilities--Education
Παιδιά με ειδικές ανάγκες--Εκπαίδευση.
Inclusive education
Ενταξιακή εκπαίδευση.
Mainstreaming in education
Ενσωμάτωση στην εκπαίδευση.

LC3965 / .A537 2012
European Union Digital Greece ESPA Default