Λυκεσάς, Γιώργος Χ.

Οι ελληνικοί χοροί : ιστορική, πολιτιστική, κοινωνιολογική και μουσικοκινητική θεώρηση / Γιώργος Χ. Λυκεσάς. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1993. - 265 σ. : εικ., μουσική ; 24 εκ.

9601203532


Folk dancing--History and criticism.--Greece
Δημοτικοί χοροί--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα
Folk dance music--History and criticism.--Greece
Παραδοσιακή χορευτική μουσική--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα

GV1653 / .L954 1993
European Union Digital Greece ESPA Default