Αναγνωστοπούλου, Δ.

Δίκαιο διεθνών συναλλαγών : η ευρωπαϊκή διάσταση / Τίτλος βέρσο σ.τ.: Law of international business transactions: the European dimension Τίτλος βέρσο σ.τ.: Droit international des affaires: la dimension européenne Τίτλος βέρσο σ.τ.: Recht der internationalen Verhandlungen: die europäische Dimension Δέσποινα Γ. Αναγνωστοπούλου ; πρόλογος Α.Γραμματικάκη-Αλεξίου. - Αθήνα : Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2012. - 910 σ. ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. [771]-891) και ευρετήριο.

9789601523309

2012467688


Commercial law--European Union countries.
Εμπορικό δίκαιο--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.
Commercial law
Εμπορικό δίκαιο.
International business enterprises--Law and legislation--European Union countries.
Πολυεθνικές επιχειρήσεις--Δίκαιο και νομοθεσία--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.
International business enterprises
Πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Foreign trade regulation--European Union countries
Κανονισμός εξωτερικού εμπορίου--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.
Foreign trade regulation
Κανονισμός εξωτερικού εμπορίου.

KJE2045 / .A53 2012
European Union Digital Greece ESPA Default