Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις / επιμέλεια, John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens. - Αθήνα : Επίκεντρο, 2013. - xxxix, 831 σ. : εικ., χάρτες ; 28 εκ.

"Πέμπτη έκδοση."

9789604584130


International relations--Textbooks
Διεθνείς σχέσεις--Εγχειρίδια.
World politics--1989---Textbooks
Παγκόσμια πολιτική--1989---Εγχειρίδια.

JZ1242 / .G5816 2013
European Union Digital Greece ESPA Default