Μπόντη, Ελίνα Ι.

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες : μια εναλλακτική προσέγγιση__ για όλους / Ελίνα Ι. Μπόντη. - Θεσσαλονίκη : Μέθεξις, c2013. - 624 σ. : εικ. ; 29 εκ.

9789606796371


Learning disabilities
Learning disabled children--Education.
Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες--Εκπαίδευση.
Μαθησιακές δυσκολίες.

LC4704 / .B668 2013
European Union Digital Greece ESPA Default