Ζώνιου-Σιδέρη, Αθηνά.

Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους : μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης / Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη. - Αθήνα : Πεδίο, c2011. - 286 σ. : εικ. ; 23 εκ. - Ειδική αγωγή .

9789609552509


Children with disabilities--Education
Παιδιά με ειδικές ανάγκες--Εκπαίδευση.

LC4015 / .Z665 2011
European Union Digital Greece ESPA Default