Τσουλφίδης, Λευτέρης.

Οικονομική ιστορία της Ελλάδας / Λευτέρης Τσουλφίδης. - 3η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2013. - xvi, 440 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789608396746


Greece--Economic conditions
Ελλάδα--Οικονομικές συνθήκες.

HC295 / .T765 2013
European Union Digital Greece ESPA Default