Παντελίδου-Μαλούτα, Μάρω

Πολιτική συμπεριφορά : θεωρία, έρευνα και ελληνική πολιτική / Μάρω Παντελίδου Μαλούτα. - Αθήνα : Σαββάλας, 2012. - 353 σ. ; 24 εκ. - Κοινωνικές επιστήμες = Social sciences . - Κοινωνικές επιστήμες (Σαββάλας) .

9789604931675


Political sociology
Πολιτική κοινωνιολογία.
Political participation
Πολιτική συμμετοχή.
Political psychology
Πολιτική ψυχολογία.

JA76 / .P363 2012
European Union Digital Greece ESPA Default