Χατζηδήμου, Δημήτρης, 1947-

Εισαγωγή στην παιδαγωγική : συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγικής σκέψης / Δημήτρης Χρ. Χατζηδήμου. - 14η έκδ. συμπληρωμένη και βελτ. - Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη, c2015. - 382 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789606020339


Education--Philosophy--History
Εκπαίδευση--Φιλοσοφία--Ιστορία.
Education--Aims and objectives
Εκπαίδευση--Σκοποί και στόχοι.

LB14.6.C45 2015
European Union Digital Greece ESPA Default