Μουσική από τα Δωδεκάνησα / επιστημονική επιμέλεια, κείμενα, επιλογή ηχητικού υλικού Λάμπρος Λιάβας ; επιμέλεια έκδοσης Άννα Καραπάνου. - Αθήνα : Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, c2007. - 85 σ. : εικ. ; 22 x 29 εκ. + 3 δίσκοι κόμπακτ (ψηφιακοί 4 3/4 ιν.) + 1 DVD-ROM - Μουσικός χάρτης του Ελληνισμού .

9789608928428


Folk music--History and criticism.--Greece--Dōdekanēsos
Παραδοσιακή μουσική--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα--Δωδεκάνησα
Folk songs, Greek--History and criticism.--Greece--Dōdekanēsos
Παραδοσιακά τραγούδια, Ελληνικά--Ιστορία και κριτική.--Ελλάδα--Δωδεκάνησα

ML3604.7.D63 / M687 2007
European Union Digital Greece ESPA Default