Κεντρωτής, Κυριάκος Δ., 1962-

Το ποδόσφαιρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης : περισσότερο από ένα παιχνίδι και μια Ένωση / Κυριάκος Δ. Κεντρωτής. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, c2016. - 212 σ. ; 24 εκ.

9789600117769

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

JN30 / .K458 2016
European Union Digital Greece ESPA Default