Μακρής, Σπύρος

Πολιτική επιστήμη : κοινωνικός μετασχηματισμός & θεωρίες της δημοκρατίας : κλασικές, νεοτερικές και σύγχρονες αφηγήσεις : εισαγωγικές προσεγγίσεις / Σπύρος Μακρής. - 2η έκδ., επαυξ., αναθ. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2017. - 908 σ. ; 24 εκ.

9789600807660


Political science
Πολιτική επιστήμη.

JA66 / .M357 2017
European Union Digital Greece ESPA Default