Τσιμάρας, Μάριος Ν.

Αρχαί γενικής λογιστικής / Μάριος Τσιμαράς. - [Aθήνα] : Παπαζήσης, [ανατ. 1987]. - 726 σ. : πιν. ; 25 εκ.

Ανατύπωση της έκδοσης του 1946-48, 3 τχ.

Βιβλιογραφία: σ. 3-4.


Λογιστική.
Accounting

HF5655.G7 / T75 1987
European Union Digital Greece ESPA Default