Χαλάστρα και η ευρύτερη περιοχή : ιστορικό, πολιτιστικό και οικιστικό απόθεμα / επιμέλεια έκδοσης Ελένη Γ. Γαβρά. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2017. - xiii, 241 σ. : εικ., χάρτες ; 24 εκ.

9786185196264


Χαλάστρα (Ελλάδα)
Chalastra (Greece)

DF951.C43 / C43 2017
European Union Digital Greece ESPA Default