Αλυγιζάκης, Αντώνιος Ε.

Θέματα εκκλησιαστικής μουσικής / Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη. - 3η ανατ. έκδ. - Θεσσαλονίκη : Πουρναράς, 1993. - 232 σ. : εικ., μουσική ; 24 εκ.

1η έκδ. : 1978.

Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο (σ. [221] - 232).


Church music--Orthodox Eastern Church--History and criticism.
Εκκλησιαστική μουσική--Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία--Ιστορία και κριτική.

ML3060 / .A492 1993
European Union Digital Greece ESPA Default