Δεδουσόπουλος, Απόστολος.

Πολιτική οικονομία της αγοράς εργασίας / Απόστολος Δεδουσόπουλος. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, c2014. - 623 σ. ; 24 εκ.

9789600116458

HD5706 / .D436 2014
European Union Digital Greece ESPA Default