Καλατζής, Γιάννης.

Αλγοριθμικός προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab / Γιάννης Καλατζής. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2016. - 509 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789600806922

QA76.9.A43 / K3 2016
European Union Digital Greece ESPA Default