Κότιος, Κωνσταντίνος

Επιλέγω σπουδές & επάγγελμα 2018 / Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα 2018 Κωνσταντίνος Κότιος, Χρήστος Ταουσάνης. - Θεσσαλονίκη : Employ : [διάθεση] Εκδόσεις Πατάκη, 2017. - 735 σ. : εικ. ; 24 εκ.

Τίτλος από το εξώφυλλο.

9786188110847


Universities and colleges--Greece--Directories.
Πανεπιστήμια και κολλέγια--Ελλάδα--Οδηγοί.
Vocational guidance--Greece--Directories.
Επαγγελματικός προσανατολισμός--Ελλάδα--Οδηγοί.

L931 / .K685 2017
European Union Digital Greece ESPA Default