Εικόνες κρατών : στρατηγική επικοινωνία, ήπια ισχύς και μέσα ενημέρωσης / Αθανάσιος Ν. Σαμαράς, επιμέλεια ; πρόλογος Ρωμανός Γεροδήμος. - Αθήνα : Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014. - 299 σ. : εικ. ; 25 εκ.

"Greek Politics Specialist Group."--εξώφυλλο.

9789600356397


National characteristics--Political aspects.
Εθνικά χαρακτηριστικά--Πολιτική θεώρηση.
Communication in international relations.
Επικοινωνία στις διεθνείς σχέσεις.

JC311 / .E346 2014
European Union Digital Greece ESPA Default