Η επιστημονικό - τεχνική πρόοδος στο σύγχρονο κόσμο / Πέτρος Δ. Ντούσκος - Εκδόσεις Gutenberg 1986
European Union Digital Greece ESPA Default