Γκασούκα, Μαρία,

Όψεις εθνογραφικής έρευνας στις λαογραφικές σπουδές : φεμινιστική εθνογραφία - διαδικτυακή εθνογραφία / Μαρία Γκασούκα, Ξανθίπη Φουλίδη. - 227 σελίδες : εικονογραφήσεις ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σελίδες 207-227).

9789600233209


Folklore--Greece.
Λαογραφία--Ελλάδα.
Folklore--Study and teaching.
Λαογραφία--Μελέτη και διδασκαλία.
Ethnology--Greece.
Εθνολογία--Ελλάδα.
Feminist anthropology.
Φεμινιστική Ανθρωπολογία.

GR42.6 / .G538 2017
European Union Digital Greece ESPA Default