Παπακωνσταντίνου, Δόξα Κ.

Εργασία, εργασιακές σχέσεις και πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία / Εργασία, εργασιακές σχέσεις & πολιτικές απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία Δόξα Παπακωνσταντίνου. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, c2019. - 333 σ. ; 24 εκ.

9789600120219

HD7255 / .P373 2019
European Union Digital Greece ESPA Default