Κοινωνία, ανεργία και κοινωνική αναπαραγωγή / Κοινωνία, ανεργία & κοινωνική αναπαραγωγή επιμέλεια Χριστίνα Καρακιουλάφη, Μάνος Σπυριδάκης. - 475 σελίδες ; 24 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

9789600118582 9789600118810 (οπισθόφυλλο)

2017424239


Unemployment--Social aspects--Greece.
Ανεργία--Κοινωνική θεώρηση--Ελλάδα.
Unemployment--Social aspects--European Union countries.
Ανεργία--Κοινωνική θεώρηση--Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες.

HD5708.2.G8 / K65 2017
European Union Digital Greece ESPA Default