Κωνσταντίνου, Χ.

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού και του μαθητή ως θεωρία και πράξη / Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Ιωάννης Χ. Κωνσταντίνου. - Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Gutenberg, c2017. - 314 σ. ; 24 εκ.

9789600118698


Educational evaluation.
Εκπαιδευτική αξιολόγηση.

LB2822.75 / .K667 2017
European Union Digital Greece ESPA Default