Τζουμάκα, Ελένη.

Πόλη και ιδεολογία : η εικόνα της Αθήνας 1833-1949 / Ελένη Τζουμάκα ; επίμετρο, Πέπη Ρηγοπούλου. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2020. - 343 σ. ; 24 εκ.

9789600808292

DF924 / .T966 2020
European Union Digital Greece ESPA Default