Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική της οικογένειας νηπίων και παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού / επιμέλεια Χριστίνα Κ. Συριοπούλου-Δελλή. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, 2020. - 277 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789600121452


Autism in children.
Αυτισμός στα παιδιά.
Parents of autistic children.
Γονείς αυτιστικών παιδιών.
Autistic children--Care.
Αυτιστικά παιδιά--Φροντίδα.

RJ506.A9 / P765 2020
European Union Digital Greece ESPA Default