Υποστηρικτική τεχνολογία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού / επιμέλεια Χριστίνα Κ. Συριοπούλου-Δελλή. - Αθήνα : Gutenberg, c2020. - 239 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789600121469


Children with autism spectrum disorders--Education.
Παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού--Εκπαίδευση.
Youth with autism spectrum disorders--Education.
Νεολαία με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού--Εκπαίδευση.
Educational technology
Εκπαιδευτική τεχνολογία.

LC4717 / .Y667 2020
European Union Digital Greece ESPA Default