Κορνέζου, Τιτίνα

Οι κανόνες της τέχνης και η μαγεία της ζωγραφικής : καλλιτεχνικοί θεσμοί στη Γαλλία, 17ος-18ος αιώνας / Τιτίνα Κορνέζου. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, 2020. - 510 σ. : εικ. ; 25 εκ.

9789600121360

Τέχνη, Γαλλική 17ος αιώνας Τέχνη, Γαλλική 18ος αιώνας Ζωγραφική, Γαλλική 17ος αιώνας Ζωγραφική, Γαλλική 18ος αιώνας

N6846 / .K676 2020
European Union Digital Greece ESPA Default