Ματσαγγούρας, Ηλίας Γ., 1946-

Από την τεχνοκρατική στην ερμηνευτική και την κριτική σχολική παιδαγωγική / Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας ; πρόλογος Σήφης Μπουζάκης. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, c2019. - 580 σ. ; 24 εκ. - Παιδαγωγική σειρα .

9789600120257


Critical pedagogy.
Κριτική παιδαγωγική.
Transformative learning.
Μετασχηματίζουσα μάθηση.

LC196 / .M387 2019
European Union Digital Greece ESPA Default