Κοζιού, Σόνια

Από το χοροστάσι στην πίστα : φύλο και παραδοσιακή μουσική στην περιοχή της Καρδίτσας / Σόνια Κοζιού. - Αθήνα : Πεδίο, 2015. - 404 σ. : εικ. ; 21 εκ. - Λαϊκοί πολιτισμοί .

9789605465360

ML254.7.K37 / K69 2015
European Union Digital Greece ESPA Default