Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον σύγχρονο κόσμο : συστήματα εκπαίδευσης, επίκαιροι προβληματισμοί και καλές πρακτικές / επιμέλεια Κωνσταντίνος Γ. Καρράς. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, c2021. - 822 σ. ; 29 εκ.

9789600121933


Teachers--Training of.
Εκπαιδευτικοί--Εκπαίδευση των.
Teachers--In-service training.
Εκπαιδευτικοί--Επιμόρφωση.

LB1707 / .E475 2021
European Union Digital Greece ESPA Default