Χατζηχρήστου, Χρυσή Γ.

Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια / Χρυσή Γ. Χατζηχρήστου. - Αθήνα : Εκδόσεις Gutenberg, 2015. - 505 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789600116823


School children--Mental health.
Μαθητές δημοτικού σχολείου--Ψυχική υγεία.
School children--Mental health services.
Μαθητές δημοτικού σχολείου--Υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
School psychology
Σχολική ψυχολογία.

LB3430 / .C437 2015
European Union Digital Greece ESPA Default