Παράλληλη στήριξη με την αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας για άτομα με διαταραχές φάσματος αυτισμού / επιμέλεια Χριστίνα Κ. Συριοπούλου-Δελλή. - Αθήνα : Εκδόσεις Γρηγόρη, c2021. - 274 σ. : εικ. ; 24 εκ.

9789606123436


Children with autism spectrum disorders--Education.
Παιδιά με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού--Εκπαίδευση.
Youth with autism spectrum disorders--Education.
Νεολαία με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού--Εκπαίδευση.
Educational technology
Εκπαιδευτική τεχνολογία.

LC4717 / .P373 2021
European Union Digital Greece ESPA Default