Ανδρειωμένος, Γιώργος.

Από τη στράτευση στην αμφισβήτηση : λόγοι και αντίλογοι στην Επιθεώρηση Τέχνης / Γιώργος Ανδρειωμένος. - Αθήνα : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2020. - 366 σ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 241-348) και ευρετήριο.

9789600808650


Επιθεώρηση τέχνης (Περιοδικό)


Art, Greek--20th century.
Τέχνη, Ελληνική--20ός αιώνας.

PN5240.E65 / A53 2020

705.495
European Union Digital Greece ESPA Default