Τσιωτάκης, Παναγιώτης Αν.

Το ChatGPT για εκπαιδευτικούς και μαθητές : πρακτική εφαρμογή και παραδείγματα / Παναγιώτης Τσιωτάκης. - Αθήνα : Σαββάλας, c2023. - 159 σ. : εικ. ; 21 εκ.

9786180602333


ChatGPT


Artificial intelligence--Educational applications
Τεχνητή νοημοσύνη--Εκπαιδευτικές εφαρμογές.

LB1028.43 / .T75 2023
European Union Digital Greece ESPA Default