Normal view MARC view

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Corporate Name)

Preferred form: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Used for/see from:
 • FAO
 • United Nations Food and Agriculture Organization
 • Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
 • Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
 • Prodovolʹstvennai͡a i selʹskokhozi͡aĭstvennai͡a organizat͡sii͡a Organizat͡sii Obʺedinennykh Nat͡siĭ
 • Dėlkhiĭn Khu̇ns Khȯdȯȯ Azh Akhuĭn Baĭguullaga
 • United Nations. Prodovolʹstvennai͡a i selʹskokhozi͡aĭstvennai͡a organizat͡sii͡a
 • United Nations. Food and Agriculture Organization
 • Munaẓẓamat al-Aghdhiyah wa-al-Zirāʻah al-tābiʻah lil-Umam al-Muttaḥidah
 • Organizacija Ujedinjenih Nacija za ishranu i poljoprivredu
 • United Nations. Munaẓẓamat al-Aghdhiyah wa-al-Zirāʻah al-tābiʻah lil-Umam al-Muttaḥidah
 • Forenede nationers organisation for ernæring og landbrug
 • Organisatie voor Voedsel en Landbouw
 • Organizat͡sii͡a Obʺedinennykh Nat͡siĭ po voprosam prodovolʹstvii͡a i selʹskogo khozi͡aĭstva
 • United Nations. Organizat͡sii͡a po voprosam prodovolʹstvii͡a i selʹskogo khozi͡aĭstva
 • Potravinová a zemědělská organisace Spojených národů
 • United Nations. Potravinová a zemědělská organisace
 • Yuen Singnyang Nongŏp Kigu
 • Kukche Yŏnhap Singnyang Nongŏp Kigu
 • F.A.O.
 • Kokuren Shokuryō Nōgyō Kikō
 • Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
 • Food and Agriculture Organization (United Nations)
 • Lien ho kuo liang shih chi nung yeh tsu chih
 • Food and Agriculture Organisation of the United Nations
 • United Nations Food and Agriculture Organisation
 • Saṃyukta Rāshṭra Saṅgha kā Khādya va Kr̊shi Saṅgaṭhana
 • Office and Agriculture Organisation of the United Nations
 • Food and Agricultural Organization of the United Nations
 • Food and Agricultural Organization
 • Tỏ̂ chức lương nông Liên Hiệp Quó̂c
 • Food and Agricultural Organisation of the United Nations
 • Tỏ̂ chức lương thực nông nghiệp của Liên Hiệp Quó̂c
 • Kokusai Rengō Shokuryō Nōgyō Kikan
 • Tỏ̂ chức nông nghiệp và lương thực của Liên Hợp Quó̂c
 • UNFAO
 • UN/FAO
 • ONU/FAO
 • Food & Agriculture Organisation (United Nations)
 • Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación
 • Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
 • Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação
 • Organización para la Agricultura y la Alimentación

Datsu sekiyu gijutsu, 1978 (a.e.) cover (Kokuren Shokuryō Nōgyō Kikō)

Simposio internazionale sulla integrazione ... 1980: t.p. (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura)

Fauriol, G.A. The Food and Agriculture Organization, c1984: t.p. (Food and Agriculture Organization) p. 4 of cover (U.N. agency)

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Terminology and Reference Library. Dictionaries and vocabularies in the Terminology ... 1983: t.p. (Lien ho kuo liang shih chi nung yeh tsu chih)

FAO Tech. Mtg. on Coffee Prod. and Protection (1st : 1960 : Abidjan, Ivory Coast). Report of the first FAO Technical Meeting on Coffee Production ... 1961: t.p. (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) cover (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

Food, forestry & environment, the challenge to rural poverty in Africa, 1986: t.p. (United Nations Food and Agriculture Organisation)

Mahilā vikāsa ke āyāma, 1984: t.p. (Saṃyukta Rāshṭra Saṅgha kā Khādya va Kr̥shi Saṅgaṭhana)

Drought impact monitoring system in Zambia, 1992: t.p. (Office and Agriculture Organisation of the United Nations)

Soil testing procedures for soil survey, 1988-: t.p. (Food and Agricultural Organization of the United Nations)

Development of technologies for the dryland farming areas ... 1994: t.p. (Food and Agricultural Organization) cover (FAO)

Tài liệu của Tỏ̂ chức lương nông Liên Hiệp Quó̂c, 1990.

Namibia, between 1993 and 1995: t.p. (Food and Agricultural Organisation of the United Nations (FAO))

Ảnh hưởng của chính sách nông nghiệp, 1991: t. (Tỏ̂ chức lương thực nông nghiệp của Liên Hiệp Quó̂c (FAO))

Sekai kakkoku no nōsanbutsu kakaku antei shiji seisaku, 1967: colophon (Kokusai Rengō Shokuryō Nōgyō Kikan)

Giới thiệu một só̂ tỏ̂ chức thuộc hệ thó̂ng Liên Hợp Quó̂c hõ̂ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triẻ̂n, 1995: p. 4 (Tỏ̂ chức nông nghiệp và lương thực của Liên hợp Quó̂c (FAO))

Mongol Orny Oĭn Bodlogyn Tulgamdsan Asuudluud Sėdėvt U̇ndėsniĭ Seminar, 1997: t.p. (Dėlkhiĭn Khu̇ns Khȯdȯȯ Azh Akhuĭn Baĭguullaga)

And the bamboo flowers in the Indian forests, 2003: v. 1, pref. (UNFAO ... FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations))

Silviculture and the conservation of genetic resources for sustainable forest management, c2004: p. v (Food and Agriculture Organization of the United Nations (UN/FAO)) p. vi (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ONU/FAO))

Amino-acid content of foods and biological data on proteins, 1970: t.p. (Food & Agriculture Organisation)

Hacia la institucionalización de la seguridad alimentaria en Ecuador, 2004: t.p. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO) p. 03, etc. (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)

Agricultura familiar em áreas de reforma agrária, 1997-2000: t.p. (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação - FAO)

Externalidades de la agricultura chilena, 2005: t.p. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) p. 4 of cover (Organizacioń para la Agricultura y la Alimentación)

European Union Digital Greece ESPA Default